اخذ اقامت توریستی

اخذ اقامت توریستی

🔴اگر تاکنون اقدام به تمدید نکردید ما

 این مهم را برای شما با آسایش خاطر به

 انجام میرسانیم

✅صفر تا صد اقامت توریستی

✅حق خاک ، هزینه بیمه 

وراندوو

✅اقامت توریستی یکساله 

برای بار نخست1200 لیر

✅تمدید اقامت توریستی 100درصد 

✅افرادی که اقامت آنها گذشته و یا 

ریجکت شدند

✅تمدید اقامت توریستی 

1ساله2200لیر

✅تمدید اقامت 2ساله توریستی 3200لیر

✅دوستانی که راندوو آنها به تعویق 

افتاده دیگر جای هیچ نگرانی نیست.

📞شماره تماس ۲۴ساعته:


            ☎️: 00905370530229

  Wht'sapp:00905526875920

What's app:00905445165973