کارگر ساده

کارگر ساده فوری فوری به چند نفر آقا و خانم نیروی کار نیازمندیم بسته بندی روزی 90 لیر 5 نفر اتو کار روزی 130 لیر 5 نفر خیاط روزی 140تا 150 لیر 5 نفر جوشکار روزی 150 لیر . جای خواب دارد . صفا کوی ...کرازلی ... تکسیم .... بلکدوزو ساعت کار از 8 صبح تا 19 شماره تماس و واتساپ 989223556158+ (لطفاً بعد از ساعت 19 با این شماره تماس بگیرید ) 905345154908+