برندینگ سازی کسب و کارها

برندینگ سازی کسب و کارها شرکت دانش بنیان بین المللی اقدام به جذب نیرودر یک بازه زمانی محدود،در2فرصت شغلی کارشناس فروش وکارشناس اموزش به تعداد محدود2اقاو2خانم باتحصیلات دیپلم به بالانموده است.اطلاعات خود را (نام و نام خانوادگی،سن،شغل،تحصیلات )به شماره09103398083(افشار)ارسال نمایید.