ارزانترین قیمت راندوو و بیمه در ترکیه

ارزانترین قیمت راندوو و بیمه در ترکیه

نرخ بیمه یکساله

18-25سال        85tl   

26-35سال        110tl

36-45سال        130tl

46-50سال        170tl

51-55سال        210tl

56-60سال        220tl

61-65سال        270tl

راندوو               30tl

📮 آدرس ثبت شده برای دوستانی که آدرس ندارند

📑 اجاره نامه و نوتر رسمی با کمترین قیمت

✉️ انجام صفر تا صد مراحل اخذ کارت اقامت با تضمین کمترین قیمت

✅ تخفیف ویژه راندوو و بیمه برای دفاتر اخذ
اقامت

نماینده رسمی بیمه های:

Demir hayat
Ankara sigorta
Unico sigorta