اخذ اقامت کشور ترکیه

اخذ اقامت کشور ترکیه

سلام 

اخذ اقامت کشور ترکیه در کمترین زمان 

شامل تهیه بیمه 

اخذ راندوو

تکمیل مدارک لازم 

یکساله و دوساله

متقاضیان دریافت اقامت های دانشجویی و یا ثبت شرکت نیز می توانند با ما در ارتباط باشند و از روند انجام آن نیز اطلاعات کافی را دریافت کنند.

مشاوره دریافت اقامت از طریق خرید ملک های زیره 250 هزار دلار و شهروندی