کمک هزینه حمل بار از استانبول به تهران

کمک هزینه حمل بار از استانبول به تهران

بالاترین نرخ در ازاى حمل ۳۰ کیلو بار و بار  کابین
   
🔵 💵💵💵بالاترین کمک هزینه  بارهوایی
            
🔴با توجه به نوع و مقدار بار  قیمت متغییر است

  🟢توافقی  با مسافر
بار کامل به مسافر

✅تحویل بار بعد از ایکس ری بار قابل رویت

 است
🟡جهت هماهنگی ۱ روز قبل پرواز


🔵🔴پرداخت وجه هنگام تحویل بار در فرودگاه امام خمینی

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
در ازای حمل بار  زمینی  👈   استانبول   به تهران

بلیط  رایگان به اضافه وجه نقد


و همچنین کمک هزینه بار  زمین

تهران به   استانبول

جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به پی وی بنده مراجعه کنید و یا به واتساپ شماره ی ذیل تماس بگیرید