خیاط

خیاط

🔶 کارخانه عروسک سازی

✅ منطقه اسنیورت 
✅ خیاط ماهر 
✅ شیفت روز 
✅ وعده غذایی (ناهار)، دو تایم 15 دقیقه برای استراحت 
✅ شنبه و یکشنبه تعطیل
10 ساعت کاری✅
✅ حقوق ماهیانه 5500 لیر
✅  نیروی خانم و آقا
✅ سرویس تا آوجیلار