اعطای کد کارشناسی

اعطای کد کارشناسی

🔴فرصت شغلی ویژه🔴

   🟠اعطای رسمی کد کارشناسی  بیمه سامان🟠
  

🟡مزایای شغلی🟡

✅امکان ارتقا سمت و تاسیس دفتر
✅آموزش کلیه رشته‌های بیمه‌ای
✅بدون نیاز به سرمایه اولیه(امکان استفاده از شعبه پشتیبانی به‌عنوان دفتر کار)
✅امکان فروش کلیه رشته‌های بیمه‌ای
 
 لینک سایت تکمیل فرم درخواست نمایندگی:

http://yun.ir/sh814f