واگذاری سوپرمارکت فعال در استانبول

واگذاری سوپرمارکت فعال در استانبول

واگذاری مارکت فعال 
با شرایط زیر
- واقع در لونت 
- دارای ثبت شرکت
- چندین سال فعالیت 
- پیک و بیرون بر
- تجهیزات
-تحویل سیم کارت و پیج فروشگاه
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎   ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎   ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
این فروشگاه تا ماه ۸ میلادی قرارداد دارد که مبلغ اجاره آن ۲۲۵۰ لیر و قابل تمدید می باشد.
دارای حق دویر نیز می باشد.
 ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎   ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎   ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
جهت کسب اطلاعات بیشتر ویا بازدید با ما در ارتباط باشید.

05522198054