افتتاح حساب بانکی زراعت با پاسپورت

افتتاح حساب بانکی زراعت با پاسپورت 💵💳افتتاح حساب زراعت بانک و ایش بانک ترکیه با کیملیک ویا با پاسپورت بدون بلوکه شدن مبلغ با فعال کردن اینترنت بانک (آموزش و نحوه کاربا آن )😍 Whatsap : +90 552 794 28 84 📞