فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس

 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
 • فروش در کایتحانه 1 خواب رزیدانس
مشخصات
 • کد فایل: 1303
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 60 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 2,250,000 لیر
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش
 واقع در کایتحانه
رزیدانس
۱ خواب 
۶۰ متر
طبقه ۴
۳ سال ساخت
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎  ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
قیمت: ۲.۲۵۰.۰۰۰ لیر
کد: ۳۳
00552198054 
| www.yardimet.ir

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس