فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز

 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش 2 خواب رزیدانس واقع در کایتحانه مرکز
مشخصات
 • کد فایل: 1314
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 80 مترمربع
 • تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,200,000 لیر
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش

 • واقع در کایتحانه مرکز
 • ۲ خواب 
 • طبقه ۱۰
 • رزیدانس 
 • ۲ سال ساخت
 • ۸۰ متر بورت 

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎   ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
قیمت: ۴.۲۰۰.۰۰۰ لیر
کد: ۳۳
05522198054
| www.yardimet.ir

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس