اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه

 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
 • اجاره رزیدانس یکخواب در کایتحانه
مشخصات
 • کد فایل: 1325
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 60 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • مبلغ اجاره: 15,000 لیر
 • دپوزیت: 30,000 لیر
 • کمیسیون: 12 درصد

توضیحات

واحد اجاره ای 
واقع در کایتحانه
لوکیشن عالی 
رزیدانس
یکخواب 
با اشیا 
طبقه ۲
۱۵۰۰۰ لیر اجاره 
دو دپوزیت 
۶ ماه پیش 

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس