اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه

 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
 • اجاره دو خواب با اشیا صفر در کایتحانه
مشخصات
 • کد فایل: 1331
 • نوع: مسکونی (نرمال آپارتمان)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 65 مترمربع
 • تعداد اتاق: 2
 • مبلغ اجاره: 11,500 لیر
 • دپوزیت: 23,000 لیر
 • کمیسیون: 12 درصد

توضیحات

واحد اجاره ای 
واقع در کایتحانه
دو خواب
 طبقه دوم
با اشیا صفر
۱۱۵۰۰ لیر اجاره
دو دپوزیت

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس