اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز

 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
 • اجاره یکخواب با اشیا در کایتحانه مرکز
مشخصات
 • کد فایل: 1332
 • نوع: مسکونی (نرمال آپارتمان)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 55 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • مبلغ اجاره: 10,000 لیر
 • دپوزیت: 20,000 لیر
 • کمیسیون: 10 درصد

توضیحات

واحد اجاره ای 
واقع در کایتحانه
طبقه  دوم
با اشیا 
یکخواب
۱۰۰۰۰ لیر اجاره 
دو دپوزیت

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس