فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"

 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
 • فروش یکخواب واقع در مسهتن "ماسلاک"
مشخصات
 • کد فایل: 1334
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 64 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 291,000 دلار
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

Mashattan
1+1
8 kat 
85 brut
Net 64

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس