رزیدانس یکخواب در NEF04

 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
 • رزیدانس یکخواب در NEF04
مشخصات
 • کد فایل: 1341
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 54 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 115,000 دلار
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش 
واقع در کایتحانه (NEF POINT 04)
طبقه  اول
۵۴ متر 
کات ملکیت 
- در صورت پرداخت مالیات جهت اخذ اقامت مناسب می باشد.
•••••••••••  •••••••••••  •••••••••••••

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس