فروش واقع در کایتحانه مرکز

 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
 • فروش واقع در کایتحانه مرکز
مشخصات
 • کد فایل: 1349
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 62 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 200,000 دلار
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش 
واقع در کایتحانه مرکز
رزیدانس
طبقه ۵
بورت: ۷۶
نت: ۶۲
مناسب اخذ اقامت 
•••••••••••  •••••••••••  •••••••••••
قیمت: ۲۰۰.۰۰۰ دلار 
کد: ۳۸

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس