فروش واقع در کایتحانه

 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
 • فروش واقع در کایتحانه
مشخصات
 • کد فایل: 1350
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 90 مترمربع
 • تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,200,000 لیر
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش 
واقع در کایتحانه 
رزیداتس
دو خواب
مناسب سرمايه گذاري 
••••••••••••  ••••••••••••••
•••••••••••••
قیمت: ۳.۲۰۰.۰۰۰ لیر
کد: ۴۲
0090 552 219 80 54 
| www.yardimet.ir

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس