فروش واقع در کایتحانه رزیداتس

 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
 • فروش واقع در کایتحانه رزیداتس
مشخصات
 • کد فایل: 1351
 • نوع: مسکونی (سیته)
 • منطقه: کائیت حانه (Kağıthane) کائیت حانه (Kağıthane)
 • متراژ: 60 مترمربع
 • تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 210,000 دلار
 • کمیسیون: درصد

توضیحات

فروش
واقع در کایتحانه 
رزیداتس
یک خواب
طبقه پنجم
مناسب اخذ اقامت
••••••••••••  •••••••••••••  ••••••••••••
قیمت: ۲۱۰.۰۰۰ دلار 
کد: ۴۲

امکانات
 • آسانسور
 • استخر
 • اینترنت
 • نزدیک به اتوبوس
 • نزدیک به مترو
 • نزدیک به متروبوس